5
Đánh giá:
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế
Average 5 / 5 out of 1
Tên khác:
Trái Đất Đóng Băng: Tôi Gầy Dựng Nên Phòng An Toàn Thời Tận Thế; Sông Băng Tận Thế, Ta Trữ Hàng Chục Tỷ Vật Tư
Tác giả
Hoạ sỹ
Thể loại
Kiểu truyện