4.5
Đánh giá:
Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến
Average 4.5 / 5 out of 1
Tên khác:
Đang cập nhật
Tác giả
Hoạ sỹ
Thể loại
Kiểu truyện