5
Đánh giá:
Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm
Average 5 / 5 out of 1
Tên khác:
Khí Vận Nghịch Thiên, Ta Ẩn Luyện Ngàn Năm
Tác giả
Hoạ sỹ
Thể loại
Kiểu truyện